en fr
universul juridic magazin

Dreptul material la acţiune – număr coordonat de prof. univ. dr. Răzvan Dincă

Chiar prevalează economicul asupra juridicului? – număr coordonat de conf. univ. dr. Radu Rizoiu