en fr
universul juridic magazin
Revista Română de Drept Privat

Sumar

I. BUNURILE INCORPORALE
Valeriu Stoica - Noţiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Lucian Bercea - „Preţul constă într-o sumă de bani.” De la moneda de cont la
„moneda” virtuală (şi înapoi)
Adina Buciuman - Există un regim „real” al creanţelor?
Cristian Clipa - Bunul incorporal – obiect derivat al unor particulare raporturi de drept administrativ
Şerban Diaconescu - Valenţe ale know-how-ului ca bun incorporal
Eva Forika - Aportul bunurilor incorporale la capitalul social al societăţilor.
Perspectiva practicii societare
Codruţa Guzei-Mangu - Drepturi potestative în materia garantării executării obligaţiilor
Liviu-Marius Harosa - Bunurile incorporale şi proprietatea virtuală. Codurile de computer (computer codes) – balansări între proprietatea intelectuală,
proprietatea virtuală şi proprietatea pură şi simplă asupra bunurilor incorporale
Florin I. Mangu - Dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită extracontractual
Florina Popa - Câteva reflecţii asupra regimului juridic al fondului de comerț
Ionuţ-Florin Popa - Cesiunea chiriilor, cesiunea locaţiunii şi cesiunea de creanţă
Dan Andrei Popescu - Cesiunea voluntară în dreptul internaţional privat
Sergiu Popovici - Titlurile de valoare în formă electronica
Radu Rizoiu - Universul invizibil şi economia sa. Ipoteca asupra bunurilor
incorporale şi ipoteca asupra drepturilor patrimoniale
Irina Sferdian - Privire asupra aproprierii creanţelor
Alin Speriusi-Vlad, Violeta Stratan - Existenţa unui drept de proprietate asupra bunurilor incorporale. Decizia Curţii de Apel din Québec în cauza Anglo Pacific
Group c. Ernst & Young. Irelevanţa distincţiei dintre bunuri şi lucruri pentru
stabilirea naturii drepturilor constituite asupra acestora. Condiţii de constituire a
unui drept real asupra unui bun şi asupra unui drept patrimonial. Analiza din perspectiva proprietăţii intelectuale
Flaminia Stârc-Meclejan - Care e preţul numelui tău?
Lavinia Tec - Consideraţii asupra transferului părţilor sociale şi al acţiunilor
Andreea Verteş-Olteanu - Consideraţii privind regimul juridic aplicabil
bunurilor digitale

II. VARIA
Marioara Maxim - Noutăţi privind responsabilul de protecţia datelor personale în contextul Regulamentului General (UE) 2016/679 privind Protecţia Datelor