en fr
universul juridic magazin

Sumar

I. FAMILIA ŞI PARTENERIATUL CIVIL
Nadia-Cerasela Aniţei - Forma adopţiei în dreptul internaţional privat român
Marieta Avram - Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei
Mircea Dan Bob - Despre devenirea familiei în dreptul român şi perspectivele legislative ale parteneriatului civil
Ana-Luisa Chelaru - Aspecte privind obligaţia de întreţinere în dreptul internaţional privat
Marius Floare - Privire istorică, în spaţiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei şi al formalităţilor prenupţiale în economia reglementărilor privind căsătoria
Emese Florian - Filiaţia: între obsesia adevărului biologic şi mistificare legală
Oana Ghiţă, Sevastian Cercel - Interesul superior al copilului
Codruţa Hageanu - Articolul 277 din Codul civil român, încotro?
Codruţa Hageanu - Avantajele patrimoniale ale divorţului din culpa exclusivă a unuia dintre soţi
Bogdan Ionescu - Exercitarea autorităţii părinteşti de către un singur părinte. O perspectivă practică
Lucia Irinescu - Principiile dreptului familiei versus parteneriatul civil. De la tradiţie la modernism?
Călina Jugastru - Aplicaţii ale autonomiei de voinţă în dreptul internaţional privat al familiei
Bogdan Dumitru Moloman - Consimţământul – actor important în procedura adopţiei
Adina Renate Motica, Anca Doriana Muntean - Pactele civile de solidaritate, necesitate sau pretext?
Cornelia Munteanu, Raluca Ştefania Lazăr - Exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinţi şi privarea de facto de exerciţiul autorităţii părinteşti în cazul răpirii internaţionale de minori
Ioan Ilieş Neamţ, Laura Cristina Neamţ - Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu convieţuiesc. O analiză juridico-psihologică
Ioana Nicolae, Georgeta-Bianca Spîrchez - Analiza nulităţii absolute a adopţiei prin prisma încălcării dreptului la viaţă de familie. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieţ împotriva României
Cristina Nicolescu - Parteneriatele civile înregistrate – o necesitate normativă?
Andrés Ollero - El matrimonio natural (Căsătoria naturală)
Roxana Rizoiu - Trei întrebări despre căsătorie şi parteneriatele civile
Stela Stoicescu - Obligaţii pozitive ale statelor sub aspectul punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti privitoare la minori din perspectiva Convenţiei europene a drepturilor omului
Emanuel Tăvală - Recunoaşterea căsătoriei între persoane de acelaşi sex în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
Lazăr-Ciprian Ureche - Scurte consideraţiuni privind competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea divorţului cu elemente de extraneitate
Enrique Varsi Rospigliosi - Matrimonio entre personas del mismo sexo (Căsătoria între persoane de acelaşi sex)

II. VARIA
Alin Grapa - Denunţarea unilaterală a contractelor cu executare succesivă. Specificul procedurii insolvenţei
Viorel Terzea - Neexecutarea obligaţiilor contractuale