en fr
universul juridic magazin

Principii de publicare

Revista românã de drept privat este o revistã cu caracter critic deschisã studiilor, analizelor şi cercetãrilor aprofundate consacrate tuturor instituţiilor, de drept material şi procesual, ale dreptului privat.

Pe adresa Redacţiei pot fi trimise articole şi studii de doctrinã, comentarii ale unor acte normative interne sau internaţionale din sfera dreptului privat aplicabile în România, dar şi hotãrâri judecãtoreşti sau arbitrale, însoţite în mod obligatoriu de comentarii elaborate sub forma unor note aprobative sau critice, bine fundamentate din punct de vedere teoretic şi practic. Toate materialele trebuie însoţite de un aparat critic corespunzãtor, din care sã nu lipseascã lucrãrile fundamentale apãrute în ţarã şi, în mãsura în care sunt relevante pentru studiul respectiv, cele publicate în strãinãtate.

Articolele şi studiile de doctrinã trebuie sã constituie examene teoretice aprofundate, având ca obiect instituţii şi norme de un cert interes practic şi care sã se remarce prin originalitatea soluţiilor, noutatea argumentãrii ori, acolo unde este cazul, prin critica, "în premierã", a unor interpretãri, teze, orientãri devenite tradiţionale în doctrina sau jurisprudenţa române ori strãine, dupã caz.

Vor fi publicate, cu prioritate, studiile solicitate de Colegiul de R

... citeste mai mult