en fr
universul juridic magazin


Motto:
Totul sub semnul discuţiei

În atenţia colaboratorilor

Toate materialele trimise Redacţiei trebuie sã conţinã un rezumat şi cuvinte cheie în limba românã. Redacţia va asigura traducerea acestora în limbile francezã şi englezã. În cazul materialelor scrise într-o limbã strãinã acestea vor fi publicate şi în limba românã, traducerea fiind asiguratã de autor sau, dupã caz, de cãtre Redacţie, cu acordul prealabil al autorului. Publicarea materialelor se va face în acord cu lista de abrevieri, cu normele şi uzanţele acreditate în materia publicaţiilor ştiinţifice.

Materialele vor fi trimise, fie pe adresa poştalã a Redacţiei (O.P. 58, C.P.3, Bucureşti), în douã exemplare, pe suport de hârtie sau în format electronic, fie prin e-mail (la adresa ). Se vor specifica în mod bligatoriu numele, gradul didactic, profesia (judecãtor, procuror, avocat, notar public etc.), funcţia, instituţia la care se exercitã profesia (denumirea instanţei, a parchetului, a societãţii civile de avocaţi, a biroului notarial etc.), adresa, codul numeric personal, contul bancar, coordonatele de telefon/fax/e-mail, dupã caz.

 In legatur

... citeste mai mult