en fr
universul juridic magazin
Revista Romana de Drept Privat nr. 4/2018

Revista Romana de Drept Privat nr. 4/2018

75,00 lei (cu TVA)

Sumar

I. I. DECIZIA DE AFACERI: REGULI VS. STANDARDE, LEGALITATE VS. OPORTUNITATE

In genere
Radu Rizoiu - Standardele: între dorinţa de flexibilizare a dreptului şi rigorile statului de drept
Adina Ponta - Raportul dintre standardele de conduită şi standardele de evaluare a conduitei administratorilor societari
Cristian Paziuc - Decizia de a nu executa contractul – despre oportunitatea ilicitului contractual
Mihai David - Perspectiva neexecutării ca factor relevant în decizia de încheiere a contractului sau despre gestionarea riscurilor asociate neexecutării
Vladimir Diaconiţă, Adrian Baias - Standardul, impreviziunea şi riscul în materia obligaţiilor contractuale. Scurt exerciţiu de corelare
Juanita Goicovici - Executarea coactivă, buna credinţă versus culpa creditorului în materia obligaţiei de moderare a prejudiciului
Irina Sferdian - Controlul arbitrarului în denunţarea unilaterală a contractului
Florina Popa - Este omul de paie un simulant?
Ionuţ Florin Popa - Consecinţele rezoluţiunii şi rezilierii unilaterale abuzive în raporturile încheiate între profesionişti
Dan Adrian Cărămidariu - Standardizarea contractuală ca decizie de afaceri. Rigori economice şi limite cognitive la intersecţia dreptului societar cu dreptul contractelor
In specie
Dan Chirică - Unele probleme actuale referitoare la contractul de mandat. Revocarea de către mandant
Bogdan Dumitrache - Decizia RIL nr. 24/2017: mandatul (administratorului) fără de sfârşit
Marieta Avram - Jurnal de front: decizii legislative şi contra decizii cu impact în mediul financiar bancar
Adriana Almăşan - Formarea contractului comercial – o decizie de afaceri?
Felicia Roşioru - Legalitate şi eficacitate în concedierea colectivă
Manole Ciprian Popa - Decizia de afaceri în cadrul grupurilor de societăţi. Particularităţi
Lavinia Tec - Decizia de afaceri în cadrul grupului de societăţi: între interesul societăţii şi interesul de grup
Flaminia Stârc Meclejan - Pe marginea jurisprudenţei recente: înstrăinarea activelor societăţii, o pură decizie de oportunitate?
Florin I. Mangu - Despre convenţia arbitrală ca decizie de afaceri
Alina Oprea - Transferul transfrontalier de sediu social în Uniunea Europeană – o decizie de afaceri în sfârşit pe deplin eficace?
Sergiu Popovici - Convenţia de la Haga din 2005: influenţe asupra alegerii forului ca element al deciziei de afaceri
Cornel Popa - Între decizia de afaceri şi delapidare. Un studiu de caz
Lucian Bercea - O regulă cât un standard: conduita băncii în executarea scrisorii de garanţie autonomă
II. VARIA
Anca Mihaela Nistoroiu - Ofertele iniţiale de monedă virtuală (ICOs) şi criptomonedele – între practică şi reglementare
Alexandru Stan - Împărţirea moştenirii între soţul supravieţuitor, ascendenţii privilegiaţi şi un colateral privilegiat instituit legatar universal
Viorel Terzea - Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale
III. TEMATICA NUMERELOR VIITOARE