en fr
universul juridic magazin
Revista romana de drept privat nr. 1/2018

Revista romana de drept privat nr. 1/2018

75,00 lei (cu TVA)

Sumar

I. PUBLICITATE ŞI OPOZABILITATE ÎN DREPTUL PRIVAT ROMÂN
Dan Chirică - Consecinţele nerespectării normelor referitoare la publicitate şi opozabilitate
Mihai David - Acţiunile de carte funciară în interferenţă cu acţiunile de drept comun
Marius Floare - Publicitatea legală şi regimurile matrimoniale
Liviu-Marius Harosa - Anularea numărului cadastral în cazul acţiunilor de carte funciară. Scurte consideraţii
Ionuţ-Florin Popa - Limitele reprezentării voluntare şi opozabilitatea
Radu Rizoiu - Ce e prea mult strică: Despre eficienţă în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Ioan Dorel Romoşan - Specificitatea publicităţii în dreptul familiei
Irina Sferdian - Despre (in)utilitatea acţiunii în prestaţie tabulară
Valeriu Stoica - Înscrierea posesiei în cartea funciară în cadrul înregistrării sistematice şi al înregistrării sporadice

II. VARIA
Justin Anghel - Nulitatea de drept a practicilor anticoncurenţiale
Teodor Bodoaşcă - Opinii cu privire la caracterul forţat al dreptului de proprietate periodică şi sancţiunea excluderii unuia dintre coproprietari
Sebastian Boţic - Posesia în dreptul roman: evoluţia lui animus până în vremea lui Iustinian
Dan Chirică - Subrogaţia personală de drept comun a asigurătorului CASCO în drepturile persoanei păgubite faţă de asigurătorul persoanei vinovate. Regresul asigurătorului CASCO împotriva Fondului de garantare a asiguraţilor ca urmare a falimentului asigurătorului RCA. Interpretarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
Dan-Vlad Druţă - Scurte consideraţii asupra obligaţiei sub condiţia suspensivă a aprobării adunării generale a acţionarilor
Liviu Pop - Conţinutul principal al reformei dreptului comun al contractelor în Codul civil francez

III. IN MEMORIAM ŞERBAN BELIGRĂDEANU
Flavius A. Baias - Amintiri despre Şerban Beligrădeanu
Dan Chirică - In memoriam dr. Şerban Beligrădeanu
Marian Nicolae - In memoriam. Şerban Beligrădeanu – un aristocrat al dreptului
Liviu Pop - Omagiu celui care a fost şi va continua să fie marele jurist Şerban Beligrădeanu
Valeriu Stoica - Discreţia patriotismului
Ion Traian Ştefănescu - De aici, dintre noi, pentru lumea de dincolo