en fr
universul juridic magazin
Revista romana de drept privat nr. 6/2016

Revista romana de drept privat nr. 6/2016

50,00 lei (cu TVA)

Sumar

I. DREPTUL ŞI ECONOMIA: DOUĂ OGLINZI ALE ACELEIAŞI REALITĂŢI
Dan Adrian Cărămidariu - Everybody minding their own business. Perenitatea unui model: omul economic şi relevanţa sa în drept
Lucian Bojin - Conceptualizări confuze din dreptul nostru societar, uşor de observat din perspectiva analizei sale economice
Radu Bufan, Sever Alexandru Sbârnă - Prevalenţa economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal
Cristian Clipa - Noţiunea de interes public, între definiţii juridice şi speculaţii economice
Simona Gherghina - Despre riscuri în contractele publice cu finanţare privată
Cristian Paziuc - Tăcerea este de aur? Despre îndatorirea de informare ca premisă a dolului prin reticenţă
Vladimir Diaconiţă - Obligaţia de a da şi neexecutarea eficientă. Scurte consideraţii
Bogdan Dumitrache - Drept civil vs. Contabilitate. Sau despre cum (nu) operează compensaţia legală în cazul persoanelor juridice
Georgeta Constantin - Încasarea creanţelor din contractele comerciale, obiect al garanţiilor reale mobiliare, în procedura de insolvenţă a debitorului ipotecar/constituitor al ipotecii. De la teorie la efectiva încasare
Lucian Bercea - O analiză a leziunii în contractele de afaceri
Daniel Nicolaescu - Nevoia de protecţie a consumatorilor. Cum intervenim: prin sau asupra unor instituţii de drept?
Radu Rizoiu, Mihaela Gherghe - Câte nuanţe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii şi dincolo de ea
Mihai Selegean, Cristina Milostivu - Facilitatea de credit în contextul reglementărilor prudenţiale
Nicolae Horia Ţiţ - Consideraţii privind determinarea cuantumului creanţei izvorâte dintr un contract de credit bancar în vederea încuviinţării executării silite
Ioana Regenbogen - Aventurile şi provocările semnăturilor electronice în era digitală
II. VARIA
Alexandru Athanasiu, Ana Maria Vlăsceanu - Cumulul beneficiilor acordate persoanelor cu handicap cu cele acordate pentru prestarea muncii în condiţii deosebite la stabilirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă
Sebastian Boţic - Animus possidendi: reflecţii asupra naturii elementului intenţional al posesiei
Ioan Ilieş Neamţ - Din nou despre conversia monedei creditului şi „îngheţarea” cursului valutar. A schimbat cauza Andriciuc ceva?
Rareş Mihail Oprea, Dragoş Nicuşor Petrescu - Reglementarea clauzelor nescrise în Codul civil – un prim pas spre recunoaşterea nulităţilor de plin drept în dreptul civil român?
Valeriu Stoica, Ramona Bădescu - Distincţia dintre acţiunea pauliană şi acţiunea în nulitate pentru cauză ilicită
III. TEMATICA NUMERELOR VIITOARE