en fr
universul juridic magazin
Revista romana de drept privat nr. 5/2013 - Anul Valeriu Stoica

Revista romana de drept privat nr. 5/2013 - Anul Valeriu Stoica

50,00 lei (cu TVA)

Sumar

Valeriu Stoica - Modurile de operare a rezoluțiunii și mecanismul declarației unilaterale de rezoluțiune
ŞERBAN BELIGRĂDEANU - Suntem în prezența unei contradicții între concepția „monistă” a noului Cod civil, pe de o parte, și prevederile art. 2.557 alin. (2) din același cod, coroborate cu existența disciplinei juridice a dreptului comerțului internațional, pe de altă parte?
FLAVIUS-ALEXANDRU BOAR - Condiții ale aplicării prezumțiilor de renunțare la moștenire instituite în noul Cod civil
LACRIMA RODICA BOILĂ - Cercetarea științifică medicală pe subiecți umani. Actualitatea Codului de la Nuremberg
SONIA FLOREA - Considerații privind regimul juridic aplicabil procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată potrivit noului Cod de procedură civilă
EMESE FLORIAN, VALENTIN MITEA - Sechestrul asigurător – o privire din perspectiva noului Cod de procedură civilă
ŞERBAN MIRCIOIU - Vânzarea și transferul dreptului de proprietate din perspectiva proiectelor de elaborare a unui Cod civil european
RADU-MIHAI NECULA - Repunerea în termenul de complinire a lipsurilor cererii de chemare în judecată în cadrul procedurii veri
CRISTINA NICOLESCU - Gestiunea bunurilor comune ale soților în sistemul Codului civil român – continuitate sau reformă?
IONUȚ-FLORIN POPA - Promisiunile unilaterale și bilaterale de contract. Promisiunile unilaterale și sinalagmatice de înstrăinare imobiliară
MANOLE CIPRIAN POPA - Noua reglementare a grupurilor de societăți în dreptul ceh, o temă de reflecție
ŞTEFAN SCURTU - Aspecte privitoare la arbitrajul internațional în reglementarea noului Cod de procedură civilă