en fr
universul juridic magazin

Raporturi intre drept si religie in lumea arabo-musulmana si influenta acestora in Elvetia 2007

REZUMAT
Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
 
 

 
 
      Musulmanii reprezintã astãzi aproximativ o cincime din populaþia mondialã. Organizaþia conferinþei islamice cuprinde 57 de þãri, 22 dintre acestea alcãtuind Liga arabã. În aceste þãri existã minoritãþi non-musulmane, iar în þãrile non-musulmane existã minoritãþi musulmane. Înþelegerea reciprocã este esenþialã pentru a se evita agravarea confruntãrii dintre lumea musulmanã ºi Occident. Pentru a se ajunge la o astfel de înþelegere este neapãrat necesarã cunoaºterea dreptului musulman, care guverneazã mentalitatea ºi tipurile de comportament musulmane de paisprezece secole.
 
 

     În acest studiu, se realizeazã, mai întâi, o comparaþie între conceptul de lege în dreptul musulman ºi cel din dreptul occidental, precum ºi modalitatea musulmanã de divizare a lumii, elemente care se aflã la baza acestei confruntãri. Apoi, se defineºte dreptul musulman, se indicã sursele ºi ºcolile, precum ºi influenþa actualã ºi viitoare ale acestuia în þãrile musulmane. În continuare, se observã influenþa dreptului musulman în materia dreptului familiei ºi a dreptului succesoral, într-o þarã occidentalã ca Elveþia. În cele din urmã, se examineazã rapid reacþiile liberalilor musulmani faþã de dreptul musulman, precum ºi reacþiile trecute ºi viitoare la acesta nãscute în Occident pentru a se evita transformarea sa într-un pericol la adresa sistemului juridic ºi democratic al þãrilor occidentale. În anexã sunt reproduse dispoziþiile constituþiilor þãrilor arabo-musulmane cu privire la Islam.