en fr
universul juridic magazin

Anularea interdictiei cumulului pensiei cu salariul in cazul pensionarilor pentru limita de varsta, prin Legea nr. 263/2010


Rezumat

Legea nr. 329/2009 interzice cumulul salariului cu pensia, dacã aceasta depãºeºte o anumitã limitã, stabilind mãsuri de desfacere unilateralã a contractelor de muncã.
În momentul adoptãrii acestei legi s-a precizat cã are caracter temporar, deoarece restrânge anumite drepturi constituþionale, apoi s-au exprimat opinii cã este contrarã reglementãrilor internaþionale ºi jurisprudenþei CEDO.
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a anulat interdicþia cumulãrii pensiei cu salariul pentru unele categorii de persoane, inclusiv în cazul pensionarilor pentru limitã de vârstã.