en fr
universul juridic magazin

Consideratii privind intampinarea si cererea reconventionala in perspectiva Proiectului Codului de procedura civila

Rezumat

Noul Cod de procedurã civilã (2009) reglementeazã, în manierã modernã, întâmpinarea ºi cererea reconvenþionalã ca acte de procedurã prin care pârâtul îºi exercitã dreptul de apãrare sau, dupã caz, îºi valorificã pretenþii contra reclamantului derivând din acelaºi raport juridic sau strâns legat de acesta.

Întâmpinarea este, în principiu, obligatorie ºi trebuie depusã, sub sancþiunea decãderii, în termen de 20 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecatã. Codul precede, de asemenea, obligativitatea depunerii întâmpinãrii în apel ºi în cãile extraordinare de atac. Cererea reconvenþionalã trebuie depusã, sub sancþiunea decãderii, odatã cu întâmpinarea sau, dacã pârâtul nu este obligat la întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecatã. Reclamantul nu poate cerere reconvenþionalã la cererea reconvenþionalã a pârâtului iniþial.