en fr
universul juridic magazin
Revista Română de Drept Privat

Sumar

GABRIELA ANTON - Finanţările corporative şi fondurile de private equity
LUCIAN BERCEA & FLORIN I. MANGU - Remediile ordonatorului împotriva beneficiarului în cazul executării nejustificate a scrisorii de garanţie bancară
Silviu Cerna - Băncile în economie
Rainer Kulms - Multifinanţarea sau crowdlending-ul – o alternativă la banking
Alexandru Păunescu - Informaţia şi riscul – componente asimetrice ale contractului de credit
Gheorghe Piperea - Contractul de facilitate de credit şi cardul de debit, surse de haos în afaceri
FLORINA POPA - Câteva observaţii privind modificările aduse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, în materia cesiunii unor creanţe bancare
IONUŢ-FLORIN POPA - Factoringul – un transplant juridic acceptat de dreptul comun?
IOANA REGENBOGEN - Reverse factoring – funding the un-fundable?
Radu Rizoiu - Banca te creditează şi când te garantează? Scrisoarea de garanţie ca instrument de creditare
Lucian Sauleanu - Riscul în contractele de credit, cu privire specială asupra riscului valutar
Ianfred Silberstein - Creditul bancar – activitate esenţială a instituţiilor de credit
Valeriu Stoica - Utilitatea convenţiilor cu privire la ordinea îndestulării creditorilor în raporturile de credit bancar
 

I. FORME SPECIALE ALE CREDITULUI BANCAR
Gabriela Anton - Finanțările corporative și fondurile de private equity
Lucian Bercea, Florin I. Mangu - Remediile ordonatorului împotriva beneficiarului în cazul executării nejustificate a scrisorii de garanție bancară
Silviu Cerna - Băncile în economie
Sergiu Golub - Scurte considerații despre fideiusiunea și ipoteca „intrapatrimonială”
Rainer Kulms - Crowdlending – an alternative to banking
Alexandru Nicolae Păunescu - Informația și riscul – componente asimetrice ale contractului de credit
Gheorghe Piperea - Contractul de facilitate de credit și cardul de debit, surse de haos în afaceri
Florina Popa - Câteva observații privind modificările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2016 în materia cesiunii unor creanțe bancare
Ionuț-Florin Popa - Factoringul – un transplant juridic acceptat de dreptul comun?
Ioana Regenbogen - Reverse factoring – funding the un-fundable?
Radu Rizoiu - Banca te creditează și când te garantează? Scrisoarea de garanție ca instrument de creditare
Lucian Săuleanu - Riscul în contractele de credit bancar Ianfred Silberstein - Creditul bancar – activitate esențială a instit
uțiilor de credit
Valeriu Stoica - Utilitatea convențiilor cu privire la ordinea îndestulării creditorilor în domeniul creditului bancar

II. VARIA
Alexandru Athanasiu, Ana-Maria Vlăsceanu - Este recursul grațios un parcurs procedural obligatoriu în litigiile privind plata salariilor cuvenite personalului remunerat din fonduri publice în cazul modificării legislației salarizării?
Viorica-Claudia Dumitrache, Sebastian Spinei - Participarea la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite a cheltuielilor de executare din alte dosare execuționale. Discuții referitoare la caracteristicile creanței
Tiberiu-Vlad Patancius - Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă
Ciprian Manole Popa - Retragerea din societate și retragerea de la tranzacționare
Oliviu Puie - Aspecte privitoare la soluționarea unor litigii referitoare la actele (încheierile) de carte funciară. Calitatea procesuală a oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Acțiunea în despăgubiri formulată împotriva oficiului
Valeriu Stoica - Despre dreptate și imaginația juridical