en fr
universul juridic magazin
Revista Română de Drept Privat

Sumar

Marieta Avram - Mai există darea în plată forţată, după Decizia Curţii Constituţionale nr. 623/2016?
Lucian Bercea - Riscul valutar, impreviziunea şi conversia creditelor în valută*
Vasile Bozesan - Anamorfoza impreviziunii în registrul Legii dării în plată: protecţia debitorului contractant versus protecţia debitorului insolvabil*
Ioan Ciprian Chiorean - Condiţii prevăzute de Legea nr. 77/2016 pentru naşterea dreptului la stingerea creanţelor bancare prin dare în plată
Aurelian-Marian Murgoci-Luca - Scurtă analiză a practicii instanţelor judecătoreşti după publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 623/2016
Daniel Nicolaescu - Legea dării în plată: împarte echitabil riscurile sau afirmă supremaţia dreptului consumatorului?
Ionut-Florin Popa - Impreviziunea şi creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată şi conversia valutară remedii ale impreviziunii?*
Ioana Regenbogen - Alte condiţii pentru stingerea creanţelor bancare prin darea în plată
Radu Rizoiu - Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condiţiile (constituţionale ale) dării în plată*, **
Roxana Stanciu - Constatarea judiciară a dării în plată şi acţiunea în regres – aplicarea în practică a Deciziei nr. 623/2016 a Curţii Constituţionale a României*
Valeriu Stoica - O lectură constituțională, dincoace și dincolo de Legea dării în plată*
Delia Narcisa Theohari - Configurarea acţiunii reglementate de art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziilor Curţii Constituţionale nr. 623/20161 şi nr. 639/20162
Cristina Zamşa - Privire comparativă asupra impreviziunii în sistemul vechiului şi actualului Cod civil cu trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 623/2016
Vladimir Diaconiţă - Limitele posibilităţii creditorului de a obţine, în instanţă, executarea silită în natură a obligaţiilor contractuale de a face
Sonia Florea - Plagiatul şi încălcarea drepturilor de autor
Liviu Pop - Solidarismul contractual şi obligaţiile părţilor în cursul executării contractelor
Irina Sferdian - Efectele bunei-credințe asupra garanției ascendente pentru evicțiune
Liviu-Alexandru Viorel & Coralia Alecu & Sabina Donescu - Înlăturarea procedurii de regularizare în rândul unor proceduri speciale
 

Marieta Avram - Mai există darea în plată forțată, după Decizia Curții Constituționale nr. 623 din 25 octombrie 2016
Coordonator volum: Prof. univ. dr. Valeriu Stoica
Lucian Bercea - Riscul valutar, impreviziunea și conversia creditelor în valută
Alexandru Berea - Aspecte practice legate de implementarea legii privind darea în plată
Vasile Bozeșan - Anamorfoza impreviziunii în registrul legii dării în plată: protecția debitorului contractant versus protecția debitorului insolvabil
Ioan Ciprian Chiorean - Condiții prevăzute de Legea nr. 77/2016 pentru nașterea dreptului la stingerea creanțelor bancare prin dare în plată
Sergiu Golub - Darea în plată – curiozități legislative
Daniel Nicolaescu - Legea dării în plată: împarte echitabil riscurile sau afirmă supremația dreptului consumatorului?
Ionuț-Florin Popa - Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia valutară remedii ale impreviziunii?
Radu Rizoiu - Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) dării în plată
Roxana Stanciu - Constatarea judiciară a dării în plată și acțiunea în regres – aplicarea în practică a Deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale a României
Valeriu Stoica - O lectură constituțională, dincoace și dincolo de Legea dării în plată
Aurelian-Marian Murgoci-Luca - Scurtă analiză a practicii instanțelor judecătorești după publicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 623/2016
Ioana Regenbogen - Alte condiții decât cele expres prevăzute de Legea nr. 77/2016 pentru stingerea creanțelor bancare prin darea în plată
Delia Narcisa Theohari - Configurarea acțiunii reglementate de art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 după publicarea în Monitorul Oficial a Deciziilor Curții Constituționale nr. 623/2016 și nr. 639/2016
Cristina Zamșa - Privire comparativă asupra impreviziunii în sistemul vechiului și actualului Cod civil cu trimitere la Decizia Curții Constituționale nr. 623/2016

VARIA (HORS THÈME)
Vladimir Diaconiță - Limitele posibilității creditorului de a obține, în instanță, executarea silită în natură a obligațiilor contractuale de a face
Liviu Pop - Solidarismul contractual și obligațiile părților în cursul executării contractelor
Liviu-Alexandru Viorel, Coralia Alecu, Sabina Donescu - Înlăturarea procedurii de regularizare în rândul unor proceduri speciale